Instagram

Linkedin

Estratègies de posicionament SEO personalitzades que compleixen els teus objectius de marca

Compártelo:

Definim estratègies de posicionament orgànic a mida de cada client. El criteri es basa en diversos factors com l’activitat (sector), la competència i la intenció de cercar els usuaris.

Estratègia

Contextualitzem el producte o servei en l’àmbit del posicionament als cercadors. Analitzem el sector i determinem quines paraules clau o temes són els adequats. Aquest procés es basa en criteris estratègics de SEO i branding.

Tenint en compte els resultats de lestudi de paraules clau, confeccionem estratègies SEO que rendibilitzen al màxim la inversió. Organitzem el treball per fases i analitzem contínuament els resultats obtinguts.

Servei integral

Ens encarreguem de tot el procés:

 • Estratègia
 • Planificació
 • Creació dels continguts
 • Disseny
 • Implementació
 • Optimització (SEO on page).

Pla de continguts

Desenvolupem campanyes de SEO que es caracteritzen per la creació constant de contingut. Organitzem el treball en plans de continguts que recullen tres àmbits de treball principals:

 • Cerca de nínxols
 • Definició high/middles/long tails
 • Calendarització de continguts

SEO on page

Realitzem les següents tasques d’optimització SEO:

 • Configuració de Rank Math
 • Introducció de les Focus Keywords
 • Optimització de les URL’s
 • Creació de les Meta Descripcions
 • Creació i configuració de robots.txt
 • Instal·lació i configuració de Google Analytics
 • Anàlisi amb Google Search Console

Interlinking

Construïm estructures complexes d’enllaç intern de pàgines. Aconseguim millors resultats per a pàgines que necessiten un impuls. I enfortim lexperiència dusuari.

Tracking i informes

Realitzem un tracking de seguiment de totes les paraules primàries i secundàries. Analitzem levolució de cada pàgina i el compartim amb els nostres clients.